Pracownia Przyrodnicza

Pracownia Przyrodnicza
mgr Piotr Kowalczyk
Dyżury: wtorek 10:00-13:00, czwartek 9:00–12:00 – (w okresie pracy zdalnej WODN konsultacje online przez komunikator TEAMS po uzgodnieniu mailowym).

Uzgodnienie czasu i sposobu kontaktu poprzez maila:
E-mail: p.kowalczyk@crezgierz.edu.pl

 

Konsultacje indywidualne i grupowe w godzinach dyżuru lub po uprzednim uzgodnieniu drogą mailową:
Fizyka
– zagadnienia merytoryczne i metodyczne, konstruowanie i ocena zadań, planowanie i realizacja pokazów i eksperymentów uczniowskich, efektywne wykorzystanie zasobów pracowni fizycznej,
Ewaluacja wewnętrzna – projektowanie procesu, konstruowanie narzędzi badawczych
Metody aktywizujące – wykorzystanie do kształtowania umiejętności kluczowych w procesie lekcyjnym.
Komputer w edukacji przyrodniczej – wykorzystanie multimediów i aplikacji na lekcjach przedmiotów przyrodniczych

Pełna moja oferta na rok szkolny 2022/23 w pliku poniżej

W przypadku zapotrzebowania na szkolenia indywidualne lub grupowe w innych terminach lub o zbliżonej tematyce, proszę o kontakt z sekretariatem WODN lub na mój adres mailowy.

W ofercie na wrzesień i październik 2022:

Kursy doskonalące:

K. 151. Edukacja włączająca. (online TEAMS)

Adresat: nauczyciele wszystkich poziomów edukacji.
Czas trwania: 30h
Terminy: 4, 11, 18, 25 października 2022, 16.00-19.45
Wykorzystanie potencjału uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do wspomagania ich uczenia się i integracji w zespole klasowym.. 

K.152 Zasoby ZPE – pomoc dla nauczyciela i ucznia (online TEAMS)

Adresat: nauczyciele wszystkich poziomów edukacji.
Czas trwania: 16h
Terminy: 6, 13, 20, 27 września 2022, godz. 16.00-19.00
Zintegrowana Platforma Edukacyjna jako narzędzie w pracy nauczyciela. Zapoznanie z możliwościami wykorzystania zasobów platformy w procesie lekcyjnym i jako narzędzie do samodzielnej pracy uczniów
. 

Warsztaty:

K.153 Proste doświadczenia z mechaniki. (WODN Zgierz)

Adresat: Nauczyciele fizyki.
Czas trwania: 4h
Termin: 15 września 2022, godz. 16.00- 19.00.
Planowanie i wykonanie prostych doświadczeń uczniowskich z zakresu mechaniki, Metodyka eksperymentu uczniowskiego..

K.154. Obserwacje terenowe w edukacji wczesnoszkolnej i przyrodniczej (Okolice Zgierza)

Adresat: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych wszystkich etapów
Czas trwania: 4h
Termin: 24 września 2022, godz. 10.00-13.00
Życie łąki i lasu u schyłku lata.

K.155 Proste doświadczenia z elektrostatyki. (WODN Zgierz)

Adresat: Nauczyciele fizyki.
Czas trwania: 4h
Termin: 6 października 2022, godz. 16.00-19.00
Planowanie i wykonanie prostych doświadczeń uczniowskich z zakresu elektrostatyki. Metodyka eksperymentu uczniowskiego.

Seminaria

 K.156 Analiza wyników matury z fizyki 2022 (online TEAMS)

Adresat: Nauczyciele fizyki.
Czas trwania: 4h
Termin: 20 października 2022, godz. 16.00-19.00
Analiza wyników matury z fizyki w 2022 r. Analiza rozwiązywalności poszczególnych zadań.

 

Szkolenia Rad Pedagogicznych

Terminy, zakres i szczegółowa tematyka szkoleń do uzgodnienia z placówką zamawiającą. Kontakt z prowadzącym p.kowalczyk@crezgierz.edu.pl lub sekretariatem WODN sekretariat@crezgierz.edu.pl

Planowanie i realizacja ewaluacji wewnętrznej

Metody aktywizujące jako narzędzie dokształtowania postawy badawczej ucznia.

Kształtowanie umiejętności kluczowych w procesie lekcyjnym

Tablica interaktywna w pracy nauczyciela

Edukacja włączająca

Wykorzystanie GOOGLE FORMS do tworzenia ankiet i testów – szkolenie online.

Wykorzystanie zasobów ZPE w procesie edukacyjnym – szkolenie online

Multimedialne zasoby edukacyjne – szkolenie online

Font Resize