Pracownia Przyrodnicza

Pracownia Przyrodnicza
mgr Piotr Kowalczyk
Dyżury: wtorek 10:00-13:00, czwartek 9:00–12:00 – sala 101B (w okresie pracy zdalnej WODN konsultacje online przez komunikator TEAMS po uzgodnieniu mailowym).

Uzgodnienie czasu i sposobu kontaktu poprzez maila:
E-mail: p.kowalczyk@crezgierz.edu.pl

 

Konsultacje indywidualne i grupowe w godzinach dyżuru lub po uprzednim uzgodnieniu drogą mailową:
Fizyka
– zagadnienia merytoryczne i metodyczne, konstruowanie i ocena zadań, planowanie i realizacja pokazów i eksperymentów uczniowskich, efektywne wykorzystanie zasobów pracowni fizycznej,
Ewaluacja wewnętrzna – projektowanie procesu, konstruowanie narzędzi badawczych
Metody aktywizujące – wykorzystanie do kształtowania umiejętności kluczowych w procesie lekcyjnym.
Komputer w edukacji przyrodniczej – wykorzystanie multimediów i aplikacji na lekcjach przedmiotów przyrodniczych

Pełna moja oferta na rok szkolny 2022/23 w pliku poniżej

W przypadku zapotrzebowania na szkolenia indywidualne lub grupowe w innych terminach lub o zbliżonej tematyce, proszę o kontakt z sekretariatem WODN lub na mój adres mailowy.

W ofercie na styczeń, luty i marzec 2023:

Kursy doskonalące:

K. 164. Zasoby ZPE – pomoc dla nauczyciela i ucznia. (online TEAMS)

Adresat: nauczyciele wszystkich poziomów edukacji.
Czas trwania: 16h
Terminy: 23 lutego, 2, 7, 9 marca 2023, 16.00-19.45
Wykorzystanie zasobów Zintegrowanej .Platformy Edukacyjnej w konstruowaniu lekcji i jako źródło wiedzy dla uczniów. 

K.163. Pokaz i eksperyment na lekcjach fizyki

Adresat: nauczyciele fizyki wszystkich poziomów edukacji.
Czas trwania: 16h
Terminy: 7, 14, 21, 28 lutego 2023, godz. 16.00-19.00
Przykłady prostych eksperymentów i doświadczeń fizycznych na bazie przedmiotów i substancji ogólnodostępnych. Eksperyment jako wprowadzenie do lekcji lub zadania.
. 

K.151. Edukacja włączająca (online TEAMS)

Adresat: nauczyciele wszystkich poziomów edukacji.
Czas trwania: 30h
Terminy: Bezterminowe – kurs rozpocznie się przy odpowiedniej liczbie chętnych (10)
Wykorzystanie potencjału uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do wspomagania ich uczenia się i integracji w zespole klasowym..
. 

Warsztaty:

K.169 Woda – cud natury i obiekt badań. (WODN Zgierz)

Adresat: Nauczyciele wszystkich przedmiotów.
Czas trwania: 4h
Termin: 20 marca 2023, godz. 16.00- 19.00.
Dlaczego bez wody nie można żyć? Odpowiedzi okiem przyrodnika (również w doświadczeniach).

K.165. Kodowanie – doskonałe narzędzie aktywizujące uczniów

Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Czas trwania: 6h
Termin: 4, 11 marca 2023, godz. 16.00-18.30 (I spotkanie stacjonarne w WODN II spotkanie online)
Kodowanie jest wstępem do programowania i doskonałą metodą wprowadzającą do algorytmiki. Warsztaty mają na celu zapoznać z kodowaniem na komputerze i w klasie..

K.168 Zasoby internetowe w edukacji wczesnoszkolnej

Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. (platforma Teams)

Czas trwania: 4h
Termin: 25 marca 2023, godz. 16.00-19.00
Prezentacja możliwości wykorzystania zasobów internetowych podczas lekcji w edukacji wczesnoszkolnej.

K.166 Proste doświadczenia z termodynamiki

Adresat: Nauczyciele fizyki.
Czas trwania: 4h
Termin: 8 marca 2023, godz. 16.00-19.00
Ciepło, zmiany stanu skupienia, termiczne zjawiska w przyrodzie w doświadczeniach. Doświadczenie jako punkt wyjścia do zadań..

K.159 Gry komputerowe jako wspomaganie edukacji wczesnoszkolnej.

Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Czas trwania: 4h
Termin: 16 lutego 2023, godz. 16.00-19.00
Zabawa i edukacja przy komputerze dla uczniów klas 1-3. Gra komputerowa nie musi być utrapieniem rodzica i nauczyciela. Poznajmy gry, które mogą zainteresować ucznia i wspomagające jego edukację.

Seminaria

 

K.161 Kształtowanie myślenia ekologicznego na wszystkich etapach edukacji – seminarium stacjonarne

Adresat: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych.
Czas trwania: 4h
Termin: 6 lutego 2023, godz. 16.00-19.00
Jak planować pracę nauczyciela, aby kształtować poszanowanie dla środowiska przyrodniczego – szukamy odpowiedzi..

Szkolenia Rad Pedagogicznych

Terminy, zakres i szczegółowa tematyka szkoleń do uzgodnienia z placówką zamawiającą. Kontakt z prowadzącym p.kowalczyk@crezgierz.edu.pl lub sekretariatem WODN sekretariat@crezgierz.edu.pl

Planowanie i realizacja ewaluacji wewnętrznej

Metody aktywizujące jako narzędzie dokształtowania postawy badawczej ucznia.

Kształtowanie umiejętności kluczowych w procesie lekcyjnym

Tablica interaktywna w pracy nauczyciela

Edukacja włączająca

Wykorzystanie GOOGLE FORMS do tworzenia ankiet i testów – szkolenie online.

Wykorzystanie zasobów ZPE w procesie edukacyjnym – szkolenie online

Multimedialne zasoby edukacyjne – szkolenie online

Font Resize
Skip to content