Pracownia Języka Polskiego

Dr Renata Jagodzińska- Falk

dr Alicja Matusz – Rżewska


adres e-mail: a.matusz-rzewska@lodzkie.edu.pl

OFERTA EDUKACYJNA NA STYCZEŃ 2021 r.

 1. Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2021 K.12 – warsztaty metodyczne – MS TEAMS – bezpłatne – 4h – 07.01.21, g. 10:00; Termin  rejestracji uczestników: do 31.12.20;
 2. Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2021 K.12 – warsztaty metodyczne – MS TEAMS – bezpłatne – 4h –21.01.21, g. 16:00; Termin  rejestracji uczestników: do 31.12.20;
 3. Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty w roku 2021 K.14 – warsztaty metodyczne – MS TEAMS – bezpłatne – 4h – 14.01.21, g. 10:00; Termin  rejestracji uczestników: do 31.12.20;
 4. Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty w roku 2021 K.14 – warsztaty metodyczne – MS TEAMS – bezpłatne – 4h –28.01.21, g. 16:00; Termin  rejestracji uczestników: do 31.12.20;

OFERTA EDUKACYJNA NA GRUDZIEŃ 2020 r. 

 1. Mówię poprawnie, choć nie jestem polonistą! K.88 – e-learning – warsztaty metodyczne – platforma Moodle – 20 zł – 10h – Termin  rejestracji uczestników: 30.11.20; Termin zakończenia kursu: 06.12.20
 2. Jak rozwijać kreatywność u  małych i dużychK.16 – e-learning – kurs doskonalący – platforma Moodle – 30 zł – 15h – Termin  rejestracji uczestników: 30.11.20; Termin zakończenia kursu: 06.12.20
 3. Bajkoterapia w szkole K.15 – e-learning – warsztaty metodyczne – platforma Moodle – 20 zł – 10h – Termin  rejestracji uczestników: 07.12.20; Termin zakończenia kursu: 13.12.21
 4. Escape room w warunkach szkolnych K.11 – e-learning – warsztaty metodyczne – platforma Moodle – 20 zł – 10h – Termin rejestracji uczestników: 07.12.20; Termin zakończenia kursu: 13.12.21

OFERTA EDUKACYJNA NA LISTOPAD 2020 r.

 1. Mówię poprawnie, choć nie jestem polonistą! K.88 – e-learning – warsztaty metodyczne – platforma Moodle – 20 zł – 10h – termin  rejestracji uczestników: 02.11.20; termin zakończenia kursu: 08.11.20
 2. Jak rozwijać kreatywność u  małych i dużych?  K.16 – e-learning – kurs doskonalący – platforma Moodle – 30 zł – 15h – termin  rejestracji uczestników: 16.11.20; termin zakończenia kursu: 22.11.20

OFERTA EDUKACYJNA NA PAŹDZIERNIK 2020 r.

 1. Praca metodą projektu na lekcjach języka polskiego (i nie tylko) K.81 – e-learning – platforma Moodle – 20 zł – 10h – termin  rejestracji uczestników: 05.10.20; termin zakończenia kursu: 11.10.20
 2. Dla dorosłych czy dla dzieci? O pierwotnych wersjach znanych baśniK.26 – e-learning – platforma Moodle – 20 zł – 10h – termin  rejestracji uczestników: 12.10.20; termin zakończenia kursu: 18.10.20
 3. Co dzieci robią w sieci? K.68 –  seminarium – WODN w Zgierzu – bezpłatne – 3h – 29.10.20, 16:00, s. 311B

   

  OFERTA EDUKACYJNA NA WRZESIEŃ 2020 r.

  1. Propozycje ciekawych lektur dla dzieci – edukacja przedszkolna i wczesnoszkolnaK.6 – e-learning – platforma Moodle – 20 zł – 10h – termin rejestracji uczestników: 14.09.20; termin zakończenia kursu: 20.09.20
  2. Propozycje ciekawych lektur dla dzieci – klasy IV – VIK.36 – e-learning – platforma Moodle – 20 zł – 10h – termin rejestracji uczestników: 21.09.20; termin zakończenia kursu: 27.09.20
  3. Kto czyta książki, ten żyje podwójnie – jak promować czytelnictwo w XXI wieku?K.290 – e-learning – platforma Moodle – 20 zł – 10h – termin  rejestracji uczestników: 28.09.20; termin zakończenia kursu: 04.10.20

Wszelkie pytania proszę zadawać, pisząc na adres mailowy a.matusz-rzewska@get.edu.pl.”

_______________________________________________________________
   ARCHIWUM

Konkursy

 Zgierz w słowach zaklęty… Konkurs literacki na wiersz o Zgierzu –  rozstrzygnięty!
1 czerwca br. rozstrzygnęliśmy konkurs poetycki pod hasłem: Zgierz w słowach zaklęty…
Miał on inspirować do pogłębiania wiedzy na temat własnego regionu, rozwijać zdolności literackie, propagować czytelnictwo, uwrażliwiać na piękno słowa i oczywiście promować talenty wśród dzieci i młodzieży.
Poziom poetycki zgłoszonych utworów był zróżnicowany. Dlatego wśród młodszych uczestników nie przyznano I i II miejsca.
Przyznano natomiast:
III MIEJSCE: Emilii Bachorskiej,
WYRÓŻNIENIA: Jerzemu Chełmeckiemu, Julii Kuberze oraz Paulinie Krupie.
Teksty poetyckie nadesłane przez starszych uczestników konkursu pozwoliły na przyznanie:
I MIEJSCA: Weronice Czwońdzie,
II MIEJSCA: Alicji Seweryńskiej,
II MIEJSCA ex aequo: Agacie Kołodziejczyk
oraz
WYRÓŻNIEŃ: Zuzannie Kubiak, Klaudii Przeradzkiej, Katarzynie Janiszewskiej.
Jako organizatorzy konkursu serdecznie dziękujemy uczestnikom za udział, zaś ich opiekunom za opiekę merytoryczną nad pracami swoich podopiecznych. Doceniamy wkład pracy Was wszystkich i zachęcamy do korzystania z naszej oferty!
Organizator konkursu:
dr Alicja Matusz-Rżewska
 


II Wojewódzki Konkurs Recytatorski Twórczości Mniej Znanej „Słowa jak promienie”
 
Jako organizatorzy konkursu serdecznie dziękujemy uczestnikom za udział, a ich opiekunom za przygotowanie swoich podopiecznych. Doceniamy wkład pracy Was wszystkich i zachęcamy do korzystania z naszej oferty, nie tylko konkursowej!


dr Alicja Matusz-Rżewska
 


Lekcje otwarte
Terminy i miejsce zajęć –
po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem.
Wszystkie lekcje są bezpłatne.
 


 
W świecie (anty)wartości globalnego nastolatka
Globalny nastolatek to kategoria powstała w naukach społecznych w latach 80. Mianem tym określa się przedstawicieli wielkomiejskiej młodzieży klasy średniej, których niezależnie od miejsca zamieszkania cechuje podobny styl życia i model konsumpcji. Ich globalna tożsamość w minimalnym stopniu ukształtowana jest przez wartości narodowe. Kevin Kelly nazwał ich pokoleniem „końca geografii”, ponieważ miejsce, w którym żyją, nie jest dla nich żadnym punktem odniesienia. Globalne nastolatki mają homogeniczny gust, kwestionują dotychczasowe autorytety, a świat traktują jak supermarket.
    Powyższa konstatacja nie jest wyrazem mojego defetyzmu. To jedynie konsekwencja zmian cywilizacyjnych, jakie zachodzą w kulturze i życiu społecznym od kilku już dekad. W jaki sposób, mimo tej trudnej z punktu widzenia pedagogów i rodziców sytuacji, porozumiewać się z dorastającym pokoleniem? Jak, będąc nauczycielem, nie stawiać się w roli „misjonarza”, który „nawraca” młodzież
i a priori zakłada swoją wyższość?
Na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy szkolenia nt.: W świecie (anty)wartości globalnego nastolatka, które odbyło się już dwukrotnie. Kolejne spotkania przed nami, na które zapraszam wszystkich zainteresowanych nauczycieli.

 
 Konkurs Książkowym skrytożercom mówimy: tak! – rozstrzygnięty
Jury konkursu na swoim posiedzeniu 27 kwietnia 2016 r. w WODN w Zgierzu nagrodziło… Lista nagrodzonych

Zapraszamy do udziału w kolejnych organizowanych przez WODN w Zgierzu konukrsach !!!

Dlaczego wato czytać?
Nie jest wiedzą tajemną to, że kultury narodu nie mierzy się wyłącznie wartością jego literatury, ale również stopniem rozpowszechnienia książek, poziomem czytelnictwa, czy statystyką ruchu wydawniczego. A jak wykazał przeprowadzony przez Bibliotekę Narodową Raport o Stanie Czytelnictwa na rok 2015, czytelnictwo w Polsce systematycznie spada.
Aż 63% Polaków nie przeczytało w ubiegłym roku ani jednej książki. Statystyki podają, że w co szóstym domu nie ma książki, a 15% Polaków dysponuje wyłącznie podręcznikami swoich dzieci. Aż 14 % respondentów przeprowadzonego badania przyznało, że w trakcie nauki szkolnej nie przeczytało żadnej książki. Okazuje się więc, że można ukończyć szkołę, nie czytając. Polacy najwyraźniej ignorują wyniki badań, które potwierdzają korzyści płynące z czytania literatury.
Opisane w raporcie BN tendencje nasilają się, dlatego wszelkie akcje promujące czytanie mają dla mnie szczególną wartość. Z tego powodu z entuzjazmem przyjęłam zaproszenie do udziału w debacie poświęconej czytelnictwu, która odbyła się 20 maja br. w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Zgierzu. Zebrani goście mówili o swoich czytelniczych doświadczeniach, co ożywiło dyskusję i dało nadzieję na to, że „książkożercy” mają przed sobą przyszłość.


Sienkiewicz mniej znany
W 2016 roku obchodzimy 170 rocznicę urodzin i 100 rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza, ambasadora polskości, noblisty w dziedzinie literatury i przywiązanego do tradycyjnych wartości patrioty. Warto jednak pamiętać o tym, że pisarz był nie tylko ikoną polskiej literatury. Dla swoich przyjaciół i bliskich był przede wszystkim człowiekiem, który jak wszyscy miał liczne słabości. Jedną z nich były kobiety. Na nich wyłącznie skoncentrowałam się podczas wykładu, który wygłosiłam dla młodzieży gimnazjów i szkół średnich Powiatu Zgierskiego w PBW im. prof. T. Kotarbińskiego (Filia w Zgierzu).
Starałam się ukazać pisarza jako mężczyznę, który miał ściśle sprecyzowane gusta co do kobiet. W listach do jednego ze swoich przyjaciół 19-letni Henryk pisał: „Nie lubię brunetek, zdają mi się zanadto jakieś zmysłowe”. Pisarz, mimo wyjątkowo niskiego, bo liczącego 154 cm wzrostu, szczególnie podobał się kobietom. Z relacji jego przyjaciół i potomków wiadomo, że sfera seksu i uczuć była dla niego bardzo ważna. Oprócz licznych romansów, Sienkiewicz miał pięć poważnych związków, a każda z jego wybranek miała na imię Maria.
Z punktu widzenia młodzieży zaletą wykładu mogło być to, że zrezygnowałam ze „szkolnej” i posągowej prezentacji biografii pisarza, która, jak przypuszczam, znana jest przez polskich uczniów dość dobrze. Zamiast tego, posłużyłam się dynamiczną narracją, w świetle której Sienkiewicz okazał się pełnym temperamentu, pożądanym przez rzesze kobiet, uwodzicielem. Warto o tym pamiętać, ślęcząc nad kolejną stroną „Krzyżaków”, „Quo vadis” czy każdą inną, będącą wyzwaniem dla uczniów powieścią.


Weź to na miękko!
18 maja br. poprowadziłam skierowane do nauczycieli warsztaty doskonalące kompetencje miękkie. W pracy pedagoga są one szczególnie ważne, ponieważ decydują one o jakości komunikacji, a komunikujemy nieustannie. Oprócz wydobywania własnych zasobów, uczestnicy zajęć koncentrowali się m.in. na sztuce negocjacji, aktywnym słuchaniu, pracy w zespole czy wybranych aspektach inteligencji emocjonalnej. Warsztaty uważam za udane. Ich sukces przypisuję otwartym i energicznym uczestnikom, o których marzy każdy prowadzący.


Ciemna strona baśni, czyli o baśniach w mrocznej odsłonie

Chyba nie ma osób, które nie kojarzyłyby słynnego literackiego duetu: Wilhelma i Jakuba Grimmów. Ich baśnie towarzyszyły we wczesnym dzieciństwie większości z nas. O niezwykłej wartości dorobku braci świadczy fakt, że w 2005 roku całokształt ich baśniowej twórczości został uznany przez UNESCO za część światowego dziedzictwa kultury.
Mimo ogromnej popularności baśniowych utworów autorstwa Grimmów nie każdy ich entuzjasta wie, że w obiegu czytelniczym krążą przede wszystkim wypolerowane, poddane retuszowi, pokryte grubą warstwą lukru adaptacje baśni, które w pierwotnej wersji nie stroniły od okrucieństwa. Motywem powszechnie występującym w baśniach z najwcześniejszych wydań Wilhelma i Jakuba Grimmów jest przemoc w najróżniejszych jej postaciach. Od kanibalizmu i sadyzmu począwszy, na masochizmie, kazirodztwie i samookaleczeniach kończąc. Nic więc dziwnego, że baśnie Grimmów, obok literaturoznawców analizowali także psychoanalitycy.
Tej samej próby podjęła się młodzież uczestnicząca w poprowadzonej przeze mnie 17 marca br. sesji literackiej pt. Ciemna strona baśni, zorganizowanej przez panie: Katarzynę Pilarczyk i Anetę Frydrych-Chrabańską w ZSP im. Jana Pawła II w Zgierzu. Spotkanie z udziałem gimnazjalistów było okazją do polemiki z tezą, u podstaw której leży przekonanie, że młodzież gimnazjalna to młodzież „trudna”. Zebrani chętnie uczestniczyli w publicznej dyskusji, która kontynuowana była jeszcze długo po zakończeniu oficjalnej części spotkania. Wierzę, że kolejne spotkania, w których mam nadzieję wziąć udział, tak jak to, zaowocują eksplozją intelektu i zachęcą młodych czytelników do zgłębiania tajemnic, jakie kryje w sobie literatura.
                                                                                               dr Alicja Matusz-Rżewska

EBRU INSPIRACJE
     Jako pedagog szczególnie cenię sobie te momenty, w których jest mi dane obserwować pozaszkolną aktywność moich podopiecznych. Nietrudno w nich wtedy dostrzec pasję i zaangażowanie, które (niestety) często zabija przymus szkolny. Aby złagodzić jego objawy, kieruję do swoich uczniów ofertę pod hasłem: „WYŁĄCZNIE DLA CHĘTNYCH!”. Mam wtedy pewność, że wszelkie akcje, wycieczki, spotkania, które z myślą o nich organizuję, odniosą zamierzony skutek. Wezmą w nich bowiem udział ci, którzy naprawdę tego chcą.
     Taka sama intencja towarzyszyła mi podczas współorganizacji plastycznych warsztatów dla moich wychowanków, w trakcie których konsultant naszego ośrodka, dr Cezary Marasiński, zapoznał ich z liczącą sobie ponad kilkaset lat sztuką malowania na wodzie – EBRU.
Co ciekawe, EBRU to metoda, która powstała prawdopodobnie w XIII wieku na obszarze Turkiestanu (dzisiejszy obszar Azji Środkowej), stamtąd dotarła Szlakiem Jedwabnym do Indii, Persji a następnie Anatolii (dzisiejszej Turcji). Prowadzący warsztaty dr Cezary Marasiński, wtajemniczając uczestników w arkana tego wyjątkowego procesu twórczego, wyjaśnił, że metoda EBRU polega na nanoszeniu farb na powierzchnię wody zmieszanej w specjalnym naczyniu z substancją zagęszczającą. Gotowy wzór (malowany na wodzie za pomocą igły, grzebienia lub pędzla z końskiego włosia) przypominający swoim wyglądem marmur, przenosi się na papier. Wszystkie składniki (m.in. żółć wołowa) wykorzystywane przy tworzeniu tych wyjątkowych prac są całkowicie naturalne, dzięki czemu obrazy Ebru mogą przetrwać nawet setki lat.
     Uczestnicząca w warsztatach młodzież doskonale sobie poradziła, czego efektem jest kilkanaście prac ich autorstwa i zdjęcia w galerii poniżej. Wartością dodaną spotkania była wizyta dr Joanny Hrkpublicystki, fotografki, scenografki teatralnej, ilustratorki – która widząc pasję i zaangażowanie uczniów, zaprosiła zebranych na warsztaty lalkarskie do teatru Arlekin w Łodzi. Żądni nowych artystycznych wrażeń na pewno skorzystają z zaproszenia!!!
dr Alicja Matusz-Rżewska
(konsultant WODN w Zgierzu,
wychowawca IB Gimnazjum w Szczawinie)


UWAGA!!! Konkurs na hasło, fotografię, plakat, film promujące czytelnictwo:


Książkowym skrytożercom mówimy: TAK!


Kto czyta książki, żyje podwójnie – Umberto Eco
KSIĄŻKOWYM SKRYTOŻERCĄ jestem od dawna. Czytam w domu i w pracy, w łóżku, w fotelu, w autobusie, w kolejce do dentysty i podczas remontu (w oparach kurzu i chmurze pyłu z gładzi gipsowej). Lekturze oddaję się najchętniej we wczesnych godzinach porannych, kiedy umysł jest najbardziej chłonny.


Czytanie jest dla mnie czymś znacznie więcej niż jedzenie, a jeść lubię. I to bardzo. Już dawno odkryłam, że łatwo można połączyć obie te przyjemności, dlatego POŻERAM KSIĄŻKI, na które apetyt mam niepohamowany. Skutków ubocznych tego rodzaju OBŻARSTWA nie ma. Są za to plusy: wiara we własne możliwości, krytyczny umysł, soczysty język i odwaga do mierzenia się z najróżniejszymi wyzwaniami, szczególnie intelektualnymi. Czytanie zmienia światopogląd, sprawia, że płaska rzeczywistość staje się wielowymiarowa.
Dlatego serdecznie zachęcam młodzież szkół podstawowych (kl. IV-VI) i gimnazjów do udziału w KONKURSIE NA HASŁO, FILM, FOTOGRAFIĘ I PLAKAT PROMUJĄCY CZYTANIE (regulamin Konkursu na hasło, fotografię, plakat, film promujące czytelnictwo Książkowym skrytożercom mówimy: TAK! znajduje się poniżej)
KSIĄŻKOWI SKRYTOŻERCY!!!!!!
ŁĄCZCIE SIĘ !!!!!!

Warsztaty erystyczne, czyli o sztuce prowadzenia sporów
Erystyka to wywodząca się ze starożytnej Grecji sztuka prowadzenia sporów przed publicznością. Ponieważ współcześnie w dyskusji coraz częściej liczy się argument siły nie zaś siła argumentu, dlatego warto znać najpopularniejsze chwyty erystyczne, aby móc obronić się przed nieuczciwym rozmówcą.
Właśnie temu służyły warsztaty metodyczne, których uczestnicy zostali zapoznani z najważniejszymi i najczęściej stosowanymi zabiegami erystycznymi, poddali analizie wybrane przykłady dyskusji medialnych, podjęli także udaną próbę przeniesienia poznanych technik na grunt rzeczywistości szkolnej.
Szkoła nie przypomina wprawdzie studia telewizyjnego, w nie mniejszym jednak stopniu niż ono jest areną ścierania się ze sobą różnych postaw i światopoglądów, co w prostej linii może prowadzić do sporu. Dlaczego zatem nie uczestniczyć w nim świadomie?
Serdecznie do tego zachęcam i zapraszam na prowadzone przeze mnie warsztaty ze sztuki prowadzenia sporów.

W subiektywnym świetle – refleksje pokonferencyjne
Uczymy inaczej – to hasło przewodnie konferencji, która odbyła się 07.10.15 w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu. Jej organizatorem była Maria Suliga, konsultant naszej placówki. Sądzę, że uczestniczący w tym spotkaniu nauczyciele otrzymali wiele inspiracji do tego, aby modyfikować swoje codzienne zawodowe przyzwyczajenia. Ja na pewno należę do tego grona.
Z całą odpowiedzialnością mogę również stwierdzić, że jestem zachwycona możliwościami, jakie niesie ze sobą wykorzystanie elementów pedagogiki cyrku w codziennej pracy z uczniami na niemal każdym etapie edukacyjnym (warsztat pt.: Żonglerka umysłów, czyli co może wykorzystać w pracy nauczyciel z pedagogiki cyrku).
Zaskoczył mnie również potencjał, jaki kryją w sobie klocki Lego – okazuje się, że konstruowanie z nich złożonych budowli to nie jedyny sposób ich wykorzystania (warsztat: Marzenia się spełniają, czyli klocki LEGO dla każdego). Napawa mnie to optymizmem, bo szczerze mówiąc, nigdy nie byłam fanką Lego… Chyba zmieniam zdanie.
Udział w konferencji był dla mnie ciekawym doświadczeniem, ponieważ tego dnia wystąpiłam w podwójnej roli – uczestnika i osoby prowadzącej warsztaty z kreatywności (warsztat: Jestem twórczy). Mam nadzieję, że jeszcze niejedno doświadczenie tego rodzaju przede mną…
Prowadzone przeze mnie warsztaty z kreatywności: Jestem twórczy! 


                                    
             

Rok szkolny 2014-2015
Konkurs na Krótką Formę Komiksową

rozstrzygnięty!!!
W jury konkursu znaleźli się: dr Cezary Marasiński (mgr sztuki, absolwent Wydziału Grafiki i Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, a także dr n. hum. w zakresie filozofii) i dr Alicja Matusz-Rżewska – organizator konkursu (mgr fil. pol. i dr n. społ. w zakresie pedagogiki).
Jurorzy wzięli pod uwagę:
umiejętność opowiedzenia historii w formie komiksu,
komunikatywność i jasność przekazu graficznego i słownego,
oryginalność, pomysłowość i kreatywność w ujęciu tematu.
W ocenie jury istotny był sposób opowiedzenia historii, nie zaś sama fabuła, a także niestandardowe rozwiązania, indywidualny styl, sposoby kadrowania, posługiwanie się metaforami. Nisko oceniane były prace o charakterze odtwórczym.
Dlatego przyznano 4 wyróżnienia i 1 nagrodę główną.
Wyróżnienia otrzymali :
w kategorii SZKOŁA PODSTAWOWA – Mateusz Michalak z I Społecznej Szkoły Podstawowej TPZ 
w Zgierzu – autor komiksu pt. „Zupa meksykańska” (n-el: Małgorzata Komorowska),
w kategorii GIMNAZJUM – Justyna Tomczyńska z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy – autorka komiksu pt. „End of love” (n-el: Maria Szałapska),
w kategorii GIMNAZJUM –  Natalia Pysera z Gimnazjum im. Cz. Miłosza w Topoli Królewskiej – autorka komiksu pt. „Dworzec” (n-el: Katarzyna Bednarek)
w kategorii SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA –  Błażej Laskowski z Technikum nr 2 w Łęczycy – autor komiksu pt. „Payday” (n-el: Magdalena Mroczkowska).
Nagroda główna trafiła do:
Igi Orlik z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy – autorki komiksu pt. „Być sobą” (n-el: Marzena Chodkowska).
Zwycięzcom i ich opiekunom gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez WODN w Zgierzu!!!


13 kwietnia 2015 r. odbyły się warsztaty z komunikacji interpersonalnej
Jak się skutecznie komunikować? (cz.II)
(zdjęcia poniżej)


Nasza współpraca ze środowiskiem lokalnym


12 marca br. dr Alicja Matusz-Rżewska odwiedziła ZZSP im. Jana Pawła II w Zgierzu, gdzie poprowadziła skierowaną do gimnazjalistów sesję naukową poświęconą literaturze fantasy. Wygłoszony przez konsultantkę wykład„Gorsze”, czyli o czarownicach i czarodziejkach w literaturze fantasy był pretekstem do dyskusji z obecną na spotkaniu młodzieżą na temat obecnego w literaturze fantasy motywu czarownic, wiedźm i czarodziejek występujących w  opozycji do ich męskich odpowiedników – czarodziejów, czarnoksiężników, magów. 
Organizatorkami sesji były Aneta Frydrych-Chrabańska i Elżbieta Katarzyna Pilarczyk, którym serdecznie dziękujemy za zaproszenie! Mamy nadzieję na dalszą współpracę podczas kolejnych sesji, które z całą pewnością przyczyniają się do popularyzacji literatury wśród młodzieży.


14 marca br., w Gminnej Bibliotece Publicznej w Swędowie odbyło się spotkanie środowiskowe, na które zaproszono naszego konsultanta – dr Alicję Matusz-Rżewską. Zebrani wysłuchali wystąpienia nt. Z lustrem przez wieki, czyli o zmieniających się kanonach kobiecego piękna.

UWAGA! 
Konkurs POLSZCZYZNA ZOBOWIĄZUJE! – rozstrzygnięty!
25 lutego br. w WODN w Zgierzu odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu promującego poprawną polszczyznę. Uroczystość poprowadziły: Daria Flis i Klaudia Polasińska – gimnazjalistki z ZSG w Szczawinie.
Uczestnicy z całą pewnością stanęli na wysokości zadania, dlatego:
w kategorii SZKOŁA PODSTAWOWA nagrody i wyróżnienia przyznano:
Oldze Matczak (nagroda główna) ze Szkoły Podstawowej im. prof. Władysława Szafera w Kterach (nauczyciel prowadzący: Katarzyna Kotarska),
Julii Galanciak (wyróżnienie) ze Szkoły Podstawowej im. prof. Władysława Szafera w Kterach (nauczyciel prowadzący: Katarzyna Kotarska),
Zuzannie Woźniak (wyróżnienie) ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żeronicach (nauczyciel prowadzący: Małgorzata Czarnecka),
Mateuszowi Ciesielskiego (wyróżnienie) ze Szkoły Podstawowej
W kategorii GIMNAZJUM nagrody przyznano –
Bogusławie Ołubek (nagroda główna ex aequo) z MZS im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim (nauczyciel prowadzący: Jolanta Lewandowska),
Oliwii Podlińskiej(nagroda główna ex aequo) z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy (nauczyciel prowadzący: Maria Szałapska),
Marii Baniewicz (wyróżnienie) z MZS im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim 
(nauczyciel prowadzący: Jolanta Lewandowska),
Monice Joachimiak (wyróżnienie) z MZS im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim (nauczyciel prowadzący: Jolanta Lewandowska),
Hubertowi Kalaczyńskiemu (wyróżnienie) z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy (nauczyciel prowadzący: Maria Szałapska).
Zwycięzcom i ich opiekunom gratulujemy i zapraszamy do udziału w konkursach organizowanych przez WODN w Zgierzu.
Organizator: dr Alicja Matusz-Rżewska
(konsultant WODN w Zgierzu)

Font Resize