Slide1-min
profBN-1024x369
1
2
previous arrow
next arrow

Numer konta:

 Bank Pekao SA I O. w Zgierzu
 62 1240 3057 1111 0000 3438 7412

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu

 • Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na rok szkolny 2023/2024:

  OFERTA SZKOLENIOWA WODN w ZGIERZU
  >>>kwiecień-czerwiec<<<
  (aktualizacja)

  Link do rejestracji online (kliknij)

 • Konkurs ofert na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego

  Kuratorium Oświaty w Łodzi ogłasza konkurs ofert na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego do Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu…..(więcej)

 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025

  1. Edukacja prozdrowotna w szkole – kształtowanie zachowań służących zdrowiu, rozwijanie sprawności fizycznej i nawyku aktywności ruchowej, nauka udzielania pierwszej pomocy.
  2. Szkoła miejscem edukacji obywatelskiej, kształtowania postaw społecznych i patriotycznych, odpowiedzialności za region i ojczyznę. Edukacja dla bezpieczeństwa i proobronna.
  3. Wspieranie dobrostanu dzieci i młodzieży, ich zdrowia psychicznego. Rozwijanie u uczniów i wychowanków empatii i wrażliwości na potrzeby innych. Podnoszenie jakości edukacji włączającej i umiejętności pracy z zespołem zróżnicowanym.
  4. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji, korzystanie z zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.
  5. Kształtowanie myślenia analitycznego poprzez interdyscyplinarne podejście do nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych oraz poprzez pogłębianie umiejętności matematycznych w kształceniu ogólnym.
  6. Wspieranie rozwoju umiejętności zawodowych oraz umiejętności uczenia się przez całe życie poprzez wzmocnienie współpracy szkół i placówek z pracodawcami oraz z instytucjami regionalnymi.
  7. Praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

 • Ostatni w roku szkolnym 2023/2024 kurs kierowników wycieczek szkolnych.


  Zapraszamy do udziału w kursie kierowników wycieczek szkolnych, który obejmuje 10 godzin + egzamin. Koszt uczestnictwa 80 zł/os. Zajęcia w dn. 18.06, 19.06 i 26.06.2024 r. (pierwsza pomoc).
  Zainteresowanych prosimy o pilne zalogowanie się nr K.451
  Dodatkowe informacje: r.ryszelewski@crezgierz.edu.pl

Warto uczyć się przez całe życie (film)

Skip to content