Pracownia Profilaktyki i Zaburzeń Zachowania

mgr Joanna Sędzicka

Pedagog Terapeuta Profilaktyk d/s uzależnień i zaburzeń zachowania.

Dyżur poniedziałek 16:00-18:00.

Adres email – a.sedzicka@crezgierz.edu.pl

  1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  2. Interwencja profilaktyczna w szkole – system oddziaływań wobec uczniów eksperymentujących z alkoholem, papierosami i narkotykami.
  3. Depresje u nastolatków, zachowania samobójcze i samookaleczenia.
  4. Cyberprzemoc : mechanizm powstawania zjawiska, przeciwdziałanie i ochrona przed nim.
  5. Zagrożenia w sieci.
  6. Działania podejmowane na terenie szkoły, które przeciwdziałają agresji.
  7. Przyczyny sięgania po używki przez nieletnich, czynniki chroniące przed używaniem substancji psychoaktywnych przez nastolatków.
  8. Działania profilaktyczne dotyczące uzależnień w szkole i w klasie.
  9. Dopalacze – nowe narkotyki, charakterystyka zjawiska – jak rozpoznać i reagować.
Font Resize
Skip to content