Numer konta:

 Bank Pekao SA I O. w Zgierzu
 62 1240 3057 1111 0000 3438 7412

Pracownia Profilaktyki i Zaburzeń Zachowania


mgr Joanna Sędzicka
Pedagog Terapeuta Profilaktyk d/s uzależnień i zaburzeń zachowania.
Dyżur poniedziałek 16:00-18:00.
Adres email – a.sedzicka@crezgierz.edu.pl

  1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  2. Interwencja profilaktyczna w szkole – system oddziaływań wobec uczniów eksperymentujących z alkoholem, papierosami i narkotykami.
  3. Depresje u nastolatków, zachowania samobójcze i samookaleczenia.
  4. Cyberprzemoc : mechanizm powstawania zjawiska, przeciwdziałanie i ochrona przed nim.
  5. Zagrożenia w sieci.
  6. Działania podejmowane na terenie szkoły, które przeciwdziałają agresji.
  7. Przyczyny sięgania po używki przez nieletnich, czynniki chroniące przed używaniem substancji psychoaktywnych przez nastolatków.
  8. Działania profilaktyczne dotyczące uzależnień w szkole i w klasie.
  9. Dopalacze – nowe narkotyki, charakterystyka zjawiska – jak rozpoznać i reagować.

Warto uczyć się przez całe życie (film)

Skip to content