Numer konta:

 Bank Pekao SA I O. w Zgierzu
 62 1240 3057 1111 0000 3438 7412

Kursy kwalifikacyjne

Kurs pedagogiczny instruktora praktycznej nauki zawodu
Adresat: osoby zainteresowane wykonywaniem zadań instruktora praktycznej nauki zawodu
Treści: zajęcia z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki oraz umiejętności dydaktycznych
Liczba godzin: 48
Osoba prowadząca: Rafał Ryszelewski, 


Kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
Adresat: nauczyciele praktycznej nauki zawodu chcący pracować z uczniami z niepełnosprawnościami
Treści: podstawy psychologiczne, pedagogiczne i metodyczne do pracy dydaktycznej z osobami z różnymi niepełnosprawnościami, w tym intelektualną
Liczba godzin: 150
Kierownik kursu: Robert Podgórski


Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli z zakresu zarządzania oświatą
Adresat: nauczyciele aspirujący do piastowania stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych
Treści: organizacja i zarządzanie oświatą
Liczba godzin: 260
Kierownik kursu: Robert Podgórski


Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Treści: zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Liczba godzin: 30 + egzamin
Osoba prowadząca: Dariusz Zawadzki, d.zawadzki@crezgierz.edu.pl

Warto uczyć się przez całe życie (film)

Skip to content