Numer konta:

 Bank Pekao SA I O. w Zgierzu
 62 1240 3057 1111 0000 3438 7412

Pracownia Kształcenia Zawodowego i Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego


mgr Lidia Leśniewicz – doradztwo zawodowe
Dyżur: Środa 14.30 – 16.30
Adres e – mail: l.lesniewicz@crezgierz.edu.pl

mgr Rafał Ryszelewski – przedmioty zawodowe
Dyżur:    Środa   14.30 – 16.30
Adres e-mail: r.ryszelewski@crezgierz.edu.pl

Kurs pedagogiczny instruktora praktycznej nauki zawodu

 

Adresy stron internetowych przydatnych w nauczaniu na odległość on-line

https://epodreczniki.pl/ – (m. in. zasoby dotyczące języka obcego zawodowego podzielone na branże; materiały dostępne w zakładce kształcenie zawodowe zostały przygotowane do podstawy programowej kształcenia w zawodach z 2017 r., w dodatkowej zakładce kształcenie zdalne – materiały podmiotów zewnętrznych do kształcenia w zawodach)

https://kno.ore.edu.pl/ – (repozytorium składające się z 169 kursów on-line do kształcenia zawodowego w zasobach elektronicznych ORE)

https://www.cke.gov.pl/ (strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych)

https://e-nauczanie.eccc.com.pl/

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu

https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online

https://www.epodreczniki.pl

https://www.gov.pl/zdalnelekcje

https://www.ore.edu.pl

https://vod.tvp.pl/

https://ose.gov.pl/pakiety-edukacyjne

https://www.scholaris.pl/

https://www.lektury.gov.pl

https://www.kopernik.org.pl

https://www.przystanekhistoria.pl

https://www.ninateka.pl.edu

https://www.muzykotekaszkolna.pl

https://www.polona.pl

https://www.uczezdalnie.gwo.pl/

https://www.mac.pl/publikacje

https://www.dzwonek.pl/

https://anglistaonline.macmillan.pl/

https://www.nowaera.pl/naukazdalna

https://www.oup.com/elt/learnathome

https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/domowaszkola/

https://www.akademia.pwn.pl

https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/

https://operon.pl/edukacjazdalna

Zasoby internetowe przydatne do kształcenia zawodowego w wybranych zawodach:

Technik obsługi turystycznej (organizacji turystyki): https://www.rynek-turystyczny.pl/

Technik hotelarstwa: https://www.e-hotelarz.pl/ (login: 123456, hasło: 19d3d1)

Technik turystyki wiejskiej (na obszarach wiejskich): https://www.rynek-turystyczny.pl/

Technik technologii żywności: https://epodreczniki-zawodowe.blogspot.com/search/label/Technik%20technologii%20%C5%BCywno%C5%9Bci?&max-results=12

Technik żywienia i gospodarstwa zawodowego: https://epodreczniki-zawodowe.blogspot.com/search/label/Technik%20%C5%BCywienia%20i%20gospodarstwa%20domowego?&max-results=12

Technik żywienia i usług gastronomicznych: https://epodreczniki-zawodowe.blogspot.com/search/label/Technik%20%C5%BCywienia%20i%20us%C5%82ug%20gastronomicznych?&max-results=12

Cukiernik: https://epodreczniki-zawodowe.blogspot.com/search/label/Cukiernik?&max-results=12

Dietetyk: https://epodreczniki-zawodowe.blogspot.com/search/label/Dietetyk?&max-results=12

Kelner: https://epodreczniki-zawodowe.blogspot.com/search/label/Kelner?&max-results=12

Kucharz: https://epodreczniki-zawodowe.blogspot.com/search/label/Kucharz?&max-results=12

Kucharz Małej Gastronomii: https://epodreczniki-zawodowe.blogspot.com/search/label/Kucharz%20ma%C5%82ej%20gastronomii.?&max-results=12

Operator Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego: https://epodreczniki-zawodowe.blogspot.com/search/label/Operator%20maszyn%20i%20urz%C4%85dze%C5%84%20przemys%C5%82u%20spo%C5%BCywczego?&max-results=12

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej: https://epodreczniki-zawodowe.blogspot.com/search/label/pracownik%20pomocniczy%20obs%C5%82ugi%20hotelowej?

Piekarz: https://epodreczniki-zawodowe.blogspot.com/search/label/Piekarz?&max-results=12

 

 

Warto uczyć się przez całe życie (film)

Skip to content