Numer konta:

 Bank Pekao SA I O. w Zgierzu
 62 1240 3057 1111 0000 3438 7412

Projekt Grantowy ORE- przedsięwzięcia i efekty

W ramach realizacji projektu grantowego ”Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli
w prowadzeniu kształcenia na odległość” zostało kompleksowo przeszkolonych 14 pracowników WODN w Zgierzu. Szkolenie polegało na nabywaniu kompetencji w zakresie 12 modułów tematycznych zamieszczonych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.
Każdy z konsultantów oraz doradców metodycznych WODN w Zgierzu został przeszkolony wg ramowego programu o charakterze modułowym w następujących obszarach:

 1. Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej- 5 godzin
 2. Organizacja procesu kształcenia i wychowania- 7 godzin
 3. Metodyka edukacji zdalnej- 5 godzin
 4. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej- 5 godzin
 5. Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej- 4 godziny
 6. Zintegrowana Platforma Edukacyjna- 5 godzin
 7. MS Teams- 5 godzin
 8. Zoom- 5 godzin
 9. Google Meet- 5 godzin
 10. Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych- 3 godziny
 11. Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej- 2 godziny
 12. Prawne aspekty edukacji zdalnej- 2 godziny

Od 1.09.2021 r. trwają szkolenia 152 nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu  województwa łódzkiego w zakresie realizacji edukacji zdalnej. Każdy z uczestników wybrał 5 modułów szkoleniowych, w tym obligatoryjnie moduły: Metodyka edukacji zdalnej i Zintegrowana Platforma Edukacyjna w oparciu materiały przygotowane przez ORE, udostępnione na ZPE, prowadzone metodą hybrydową: warsztaty stacjonarne – 2 x po 6 godzin lekcyjnych na grupę oraz zajęć elearningowych, webinariów, telekonferencji. Szkolenia zakończą się do 30 .11.2021 r.

Równocześnie konsultanci i doradcy metodyczni WODN w Zgierzu w ramach projektu grantowego przygotowują  3 komplety materiałów dydaktycznych do pracy zdalnej w obszarze edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów ogólnokształcących na różnych etapach edukacyjnych oraz pomocy psychologiczno-wychowawczej. Materiały zawierać będą scenariusze zajęć zdalnych oraz materiały edukacyjne dla uczniów na różnych poziomach edukacyjnych.

Podczas całego okresu realizacji przedsięwzięcia grantowego prowadzone są konsultacje grupowe i indywidualne w ramach wsparcia psychologicznego i doradztwa zawodowego.

Efektem realizacji grantu jest także utworzenie sieci wsparcia nauczycieli „Cyfrowy nauczyciel”

W ramach przedsięwzięcia grantowego WODN w Zgierzu został doposażony w 5 laptopów oraz ekran projekcyjny.

Warto uczyć się przez całe życie (film)

Skip to content