Misja

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu jest placówką elastyczną, reagującą na potrzeby środowiska oświatowego, otwartą na sugestie i oczekiwania, uczestniczącą  w różnorodnych edukacyjnych przedsięwzięciach. Jego misja wynika ze 100 letniej tradycji Zakładu Kształcenia Nauczycieli w Zgierzu oraz wyzwań współczesnego oświatowego rynku pracy. W klimatycznych wnętrzach zabytkowego Kolegium znajdują się sale dydaktyczne z bogatym wyposażeniem audiowizualnym oraz rozwiniętą infrastrukturą informatyczną. Nasi klienci mają do dyspozycji bibliotekę oraz zinformatyzowaną czytelnię, zapewniające szeroki dostęp do literatury z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii. Akredytacja Łódzkiego Kuratora Oświaty, przyznana 28 października 2018 r. Wojewódzkiemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli  w Zgierzu, to także zobowiązanie do zapewnienia wysokiego poziomu fachowości i jakości oferowanych usług. Zapraszamy wszystkich dyrektorów szkół oraz nauczycieli    do korzystania z naszej oferty i dzielenia się swoimi doświadczeniami dydaktycznymi.

Font Resize
Skip to content