Numer konta:

 Bank Pekao SA I O. w Zgierzu
 62 1240 3057 1111 0000 3438 7412

Informacje podstawowe

Organ prowadzący:

Samorząd Województwa Łódzkiego

Nadzór pedagogiczny:

Łódzki Kurator Oświaty

Obszar działania: 

Powiat zgierski, łęczycki, kutnowski

Nasze zadania:

 • organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oraz wspieranie ich rozwoju naukowego
 • prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli
 • gromadzenie i udostępnianie informacji o formach kształcenia dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli dostępnych w województwie
 • współpraca z instytucjami działającymi na rzecz edukacji
 • upowszechnianie przykładów dobrych praktyk

Formy doskonalenia:

 • warsztaty
 • kursy doskonalące i kwalifikacyjne
 • seminaria i konferencje
 • procesowe wspomaganie szkół
 • sieci współpracy i samokształcenia
 • projekty edukacyjne
 • konsultacje indywidualne

Warto uczyć się przez całe życie (film)

Skip to content