Numer konta:

 Bank Pekao SA I O. w Zgierzu
 62 1240 3057 1111 0000 3438 7412

Pracownia Ratownictwa Medycznego


dr n. med. Dariusz Zawadzki

Ratownik medyczny
Dyżur:   
poniedziałek 16.00-19.00
czwartek 16.00 – 19.00 
(Proszę wcześniej umawiać mailowo)
Adres e-mail: d.zawadzki@crezgierz.edu.pl

Działalność naukowa:
Monografie:
Zawadzki D., Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Wydawnictwo Medical Education, 2021. ISBN 978-83-65471-99-4.

Zawadzki D., Sikora P. J. , Kmieciak B. Leki w ZRM typu P. Wydawnictwo PZWL, 2021. ISBN 978-83-200-6067-6.

Artykuły:
Zawadzki D. i wsp., Podejrzenie udaru mózgu w warunkach przedszpitalnych w aspekcie dobrych praktyk Ministerstwa Zdrowia i Konsultantów Krajowych w dziedzinie medycyny ratunkowej i neurologii. Na Ratunek, 2/21; 22-25.

Zawadzki D. i wsp., Wgłobienie jelita u dzieci w praktyce ratownictwa medycznego. Na ratunek, 6/2020; 22-26.

Zawadzki D. i wsp., Wgłobienie jelita u dzieci w praktyce ratownictwa medycznego. Na ratunek, 6/2020; 22-26.

 

 

 

Skip to content