Pracownia Języków Obcych – Nowożytnych

mgr Sebastian Skrobisz
Dyżur:  środa 14.00 – 17.00
       czwartek 14.00 – 17.00
Adres e-mail: s.skrobisz@crezgierz.edu.pl

Oferta szkoleniowa pracowni 

Kursy doskonalące rozpoczynające się
w roku szkolnym 2021/2022

K.320 Kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym (A1)
Liczba godzin: 90 h lekcyjnych (2 semestry) 
Start: 27.10.2021 g.17.00  (Terminy spotkań do ustalenia z grupą)
Cena: 600 pln

Prowadzący: mgr Sebastian Skrobisz

K.242 Kurs języka angielskiego na poziomie A2/B1 
Liczba godzin: 90 h lekcyjnych (2 semestry) 
Start: 29.09.2021 g.17.00  ( Można dołączyć do grupy)
Cena: 600 pln

Prowadzący: mgr Sebastian Skrobisz

K.420 Przede wszystkim SPEAKING – konwersacje z języka angielskiego na poziomie B1/B2   
Liczba godzin: 30 
Start: 29.10.2020 g.17.00
Cena: 300 pln
Prowadzący: mgr Sebastian Skrobisz

Kursy i warsztaty metodyczne

102 – Rozwijanie kompetencji kluczowych na lekcjach języka angielskiego – warsztaty metodyczne 3 h – termin 13.01.2020 r., godz. 10:00 – 12:30

113 – Rozwijanie motywacji do nauki języka angielskiego – warsztaty metodyczne 3 h – termin 20.01.2020 r. godz. 10:00 – 12:30

170 – Nowoczesne technologie w nauczaniu i uczeniu się języka angielskiego – warsztaty metodyczne 3 h – termin 27.01.2020 r. godz. 16:30 – 19:00

417 – Nowoczesne metody nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej – kurs doskonalący 30 h. Pierwsze spotkanie 1.02.2020 r. godz. 10:00 – 12:30

423 – Gry i zabawy gramatyczne na lekcjach języka angielskiego – warsztaty metodyczne 3 h – termin 2.03.2020 r. godz. 16:30 – 19:00

425 – Wykorzystanie Metody Dobrego Startu w nauczaniu języka angielskiego najmłodszych uczniów – warsztaty metodyczne 3 h – termin 16.03.2020 r. godz. 16:30 – 19:00

 

 

Font Resize