Pracownia Muzyczna

mgr Ewelina Bień

Dyżur on- line WhatsApp 607 220 202 wtorek 10.00-12.00
Dyżur:  czwartek 13.30 – 15.30
Adres e-mail: e.bien@get.edu.pl
Chór Viva https://www.facebook.com/WODN.Zgierz/

Szanowni Państwo, zachęcam do wzięcia udziału w moich
warsztatach on-line.

            Osoby zainteresowane proszę o zapisanie się na kurs na stronie WODN w Zgierzu (http://wodn-ankieta.webaps.pl/) . Następnie proszę wejść w zakładkę e- learning aby utworzyć własne konto (na dole strony wcisnąć – „Zacznij teraz od utworzenia nowego konta”).
Wówczas otrzymacie Państwo e-maila zwrotnego z prośbą o potwierdzenie udziału w kursie. Jeśli chodzi o płatne szkolenia, proszę wcześniej  dokonać przelewu i udokumentować go.

Kursy na platformie Moodle

Kurs doskonalący- Metoda Carla Orffa- słowo, muzyka i ruch płatny-15zł

Kurs doskonalący – Emisja i higiena głosu nauczyciela- 15 zł

Kurs doskonalący -Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia na zajęciach 15 zł

Seminarium na komunikatorze Zoom

Po zapisaniu się na seminarium poprzez naszą stronę (http://wodn-ankieta.webaps.pl/), otrzymają Państwo ode mnie link do połączenia na komunikatorze ZOOM. Wówczas, w dzień szkolenia, o wskazanej godzinie rozpoczęcia kursu, należy kliknąć w link. Wtedy automatycznie połączą się Państwo ze mną.

Konsultacje

 W każdą środę w godzinach 13.00-15.00 odbywają się konsultacje indywidualne dotyczące pracy zdalnej, poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i inspiracji do pracy dydaktycznej WhatsApp 607 220 202

Szkolenia stacjonarne

http://wodn-ankieta.webaps.pl/

Wrzesień 2020

K.35 Warsztaty metodyczne Emisja i higiena głosu w mowie i w śpiewie
Termin: 14.09.2020 godz. 16.00
Koszt – 25 zł

K.107 Seminarium Śpiew indywidualny i zespołowy we współczesnej edukacji dzieci i młodzieży – seminarium poświęcone kształceniu prawidłowej techniki wydobycia głosu w śpiewie.
Termin: każdy wtorek 19.00-21.00
Bezpłatne

K.186 Warsztaty metodyczne Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss Termin: 26.09.2020 godz. 09.00
Koszt 25 zł

Stała oferta pracowni

Szkolenia rad pedagogicznych

OFERTA EDUKACYJNA WODN ZGIERZ 2020/2021
Forma kształcenia Temat Treści Adresat  
Sp Rekwizyt na zajęciach muzyczno- ruchowych W programie szkolenia zabawy  tańce i zabawy muzyczno- ruchowe o zróżnicowanym stopniu trudności.           Nauczyciele różnych typów szkół i przedszkoli oraz osoby zainteresowane  
Sp Narysujmy muzykę- muzogramy i inne zabawy wspierające rozwój dzieci   W programie szkolenia znajdą się zabawy, piosenki oraz interpretacje instrumentalne, ruchowe i plastyczne utworów klasycznych Nauczyciele różnych typów szkół i przedszkoli oraz osoby zainteresowane  
Sp Głos nauczyciela- wzmacnianie i regeneracja W programie szkolenia prawidłowa technika oddechowa, ćwiczenia fonacyjne wzmacniające głos, ćwiczenia artykulacyjne poprawiające  wymowę i wyrazistość mówienia oraz zasady higieny głosu.   Nauczyciele różnych typów szkół i przedszkoli oraz osoby zainteresowane  
Sp Teatr w przedszkolu   W programie szkolenia pomysły na proste inscenizacje  z  wykorzystaniem różnorodnych środków artystycznych łączących dźwięk, gest, ruch, słowo i grę na instrumentach. Nauczyciele różnych typów szkół oraz przedszkoli  
Sp Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia Szkolenie poświęcone rozwijaniu umiejętności planowania oraz realizowania konstruktywnych i merytorycznych zabaw twórczych. Nauczyciele różnych typów szkół oraz przedszkoli  
Sp Tańce z różnych stron świata Program szkolenia obejmuje naukę tańców z różnych kontynentów, poznanie różnorodności muzyki, rytmów i zabaw wielu kultur. Nauczyciele różnych typów szkół oraz przedszkoli  
Sp Aktywne słuchanie muzyki wg. Batii Strauss   Szkolenie poświęcone muzyce klasycznej i zastosowaniu jej na zajęciach z dziećmi poprzez różne formy aktywności muzycznej: śpiew, ruch, gra na instrumentach, improwizację. Nauczyciele różnych typów szkół i przedszkoli oraz osoby zainteresowane  

Konkursy

Znalezione obrazy dla zapytania konkurs wokalny
Temat Treści Adresat Ilość godz. Termin
Festiwal wokalny dla dzieci i młodzieży „Cantus” Założenia i cele festiwalu:
1. Popularyzowanie muzyki chóralnej.
2. Prezentacja umiejętności i artystycznego dorobku solistów i zespołów.
3. Rozwój uzdolnień i zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży.
4. Wzbudzanie aktywnego uczestnictwa w działaniach związanych z kulturą    muzyczną.
5. Stwarzanie możliwości  wymiany doświadczeń młodych wykonawców i ich nauczycieli.
Festiwal skierowany do wszystkich typów szkół i placówek edukacyjnych   1 dzień 20.11.2020

Galeria

Font Resize